33a

här är boken som tar politikerna i örat

Tre trista kännetecken från valdebatterna 2014:
  • Oviljan att lyssna och lära av motparten.
  • Det envisa framhållandet av den egna förträffligheten.
  • Och, i sämsta fall, det grova förtalet av andras åsikter


"I den politiska debatten förpassas jag tillbaka till en polariserad värld av motsatser. Ett vi och dom-tänkande som skapar splittring och osämja. Den andre, den främmande och annorlunda, blir en mot- ståndare som ska bekämpas och besegras. Debatter blir till politiska ”slagfält” i medierna och partierna ”rustar” sina ”kombattanter” för ”dueller” om makten.
    Mitt ärende med denna bok är att problematisera konflikttemat i den politiska samtalskulturen. Vad gör det med politikens innehåll och möjlighet till utveckling och förnyelse? Vad händer med männis- kan bakom yrkesrollen i politiken – och den politiska journalistiken? Vad gör det med väljarna – är de delaktiga eller åskådare i valet?"

 

Lisbeth Gustafsson i inledningen till Sluta bråka
 

lisbeth gustafsson I DN:
dialogen är satt på undantag

Lisbeth Gustafsson tycker att ointresset för andras sätt att se på verkligheten präglar det offentliga samtalet. Klimathotet, det mångkulturella samhällets utmaningar och möjligheter, framtidens energiförsörjning … listan på frågor där dialog är en förutsättning för samhällets överlevnad är lång, enligt henne.
– Diskussioner där olika åsikter bryts mot varandra är viktiga. Men när det snarare blir dueller där deltagarna rustar för att strida på slagfältet reagerar jag. Samtal om vår framtid kan inte reduceras till att bli underhållning.

 På Insidan i Dagens Nyheter 29 augusti – Läs intervjun här
 

"Jo, nog kan man bli less på politiker som bara talar förbi varandra med på förhand uttänkta och förment slagkraftiga formuleringar. En som definitivt har tröttnat är Lisbeth Gustafsson, under många år reporter på Aktuellt, numera författare och utbildare med dialog om livs- och värdefrågor som inriktning. Hon ger i dagarna ut en liten men tänkvärd skrift med titeln Sluta bråka! Dags för dialog i politiken."
Stefan Eklunds krönika i Borås-Tidning 24 augusti – Läs krönikan här

köp Sluta Bråka!

         
Lisbeth Gustafsson är journalist, författare, utbildare och moderator med inriktning på dialog och kommunikation om livs- och värdefrågor.
Hon har arbetat som nyhetsjournalist och redaktionschef på Sveriges Television och är utbildad själavårdare.

Foto: Ulf Andersson