33a

NY BOK OM DEN GLÖMDA SKOLDEBATTEN

Ett förbisett problem i den svenska skolan är den höga stressnivån hos både lärare och elever. Ett annat problem, som också kommit i skymundan av PISA-debatten, är den alltför svaga känslan för sammanhang som gör att många elever känner oro och förvirring.

Att förbättra elevers ork, motivation, välbefinnande och känsla av mening är en förutsättning för att inlärningen ska fungera och de reformer som nu genomförs ska få avsedd effekt.

Den här boken handlar om de ”glömda” problemen och hur vi kommer tillrätta med dem genom att lägga mer tonvikt på livsstil, fysisk hälsa och matvanor. Lyckas vi med det, kommer eleverna att prestera bättre och de anställda i skolan att må bättre.

Acki Wästlund har arbetat med utvecklingsfrågor inom skolan sedan slutet av 1990-talet. Hon är i grunden beteendevetare och idrottslärare.
 

KÖP BOKEN

Från Adlibris
Från Bokus

I medierna:

"Bokens styrka är att den är tydlig i sitt budskap".
Katharina Jacobsson i BTJ-häfte 24/15

"Elevernas livsstil är ett hot mot deras möjligheter att ta till sig olika former av kunskap och klara utmaningarna i ett framtida arbetsliv". 
Acki Wästlund i intervju i Lärarnas Tidning

"Energin, kraften och lusten finns i skolan. Jag är övertygad om att den kan frigöras om vi fokuserar mer på livsstil, fysisk hälsa och matvanor".
Acki Wästlund  i debattartikel i Skolvärlden