33a


Låt dina ord göra skillnad!

Brinner du för ditt ämne? Saknar du den klargörande texten? Har du en idé som du vill skriva och få läst? Då finns ett nytt format som passar dig. Varken bok eller tidningsartikel – helt enkelt 33 sidor. På det utrymmet kan man säga mycket.

Välkommen att skildra, analysera eller rapportera på 33 sidor! Ämnet kan vara vad som helst. Men ditt syfte ska vara att väcka engagemang. Vi vill gärna kunna sätta ett utropstecken efter din boktitel!


sÅ HÄR GÅR DET TILL

Genom oss når du dina läsare på ett enkelt sätt. Du leverar ditt manus till oss per mail. Vi läser, och ger råd om så behövs. Vi gör layout, ordnar med tryckning, och konverterar till e-boksformat om du vill det.
När vi tryckt på publiceringsknappen dyker din bok upp i nätbokhandeln inom några dagar. Du kan även beställa böcker direkt från oss för egen försäljning i samband med föredrag, mm.
Författaren gör en egen initial investering för att få boken utgiven. Priset är från 3 300 kr + moms. Vinsten på försäljning via nätbokhandeln delas mellan författare och förlag, varvid författarens andel är 50-75 procent.
Sedan vi beslutat att ge ut din bok, ingår vi ett standardavtal som reglerar våra respektive rättigheter och skyldigheter. Avtalet gäller i två år.
 

du får snabbt besked

Mejla din idé eller din text till oss – ann-marie@33sidor.se
Du får  snabbt besked om hur vi kan gå vidare för att skapa en bok av ditt projekt.
 

tilläggstjänster.

Behöver din bok ett mer genomgripande redaktörsarbete, kan vi erbjuda det som extratjänst.  
 

OM OSS

33 sidor vill gifta ihop traditionell förlagsutgivning med egenutgivning. Vi är ett hybridförlag, som vill förena det bästa från båda världarna. Vi är varken ett nålsöga, eller vidöppna för allt.
Syftet med vår utgivning är att berika samhällsdebatten.
Om du vill satsa - så satsar vi på dig.

två erfarna redaktörer tar hand om dina manus

Ann-Marie Åsheden
har sin huvudsakliga journalisterfarenhet från Dagens Nyheter och Affärsvärlden, både som skribent och redaktör. Hon har även grundat en reportagetidning och varit reportagechef på Aktuellt.  Ann-Marie har givit ut två böcker om Palmeutred-ningen och en om magnolior. 
För 33 sidor har hon det redaktionella ansvaret.
Kontakt:
ann-marie@33sidor.se

Mats Lundman
är journalist och konsult i mediefrågor, tidigare redaktionsledare på flera dagstidningar – Svenska Dagbladet, Kristianstads-bladet och senast Smålandsposten. I 33 sidor är han ansvarig för produktion och form.