33a


om skurkar och offer.
Om polariserade konflikter.
om tankemallar och  budskap.  

Att dramatisera är idag en etablerad arbetsmetod på många redaktioner. Man vill få verkligheten att framstå som mer spännande och känsloladdad än den är. Fakta och händelser skruvas. Det som är tråkigt och komplicerat utelämnas. Du blir vilseledd.
Det är ofta svårt att genomskåda dramatiserad journalistik. Särskilt svårt är det när sant och dramatiserat blandas. Då krävs ett detektivarbete för att avslöja hur en story skruvats.
Den här boken ger dig verktygen.

"Boken är förstås given på journalistutbildingarnas litteraturlistor, men har också mycket att ge allmänt kritiska dagspressläsare".
Ted W. Lundström, Bibliotekstjänst

 

Efter många år som journalist, bl a på Dagens Nyheter, är Ann-Marie Åsheden idag verksam som bokförläggare och mediegranskare.

Sagoberättande underminerar journalistikens roll i samhället

Partiskheten har åter smugit sig in i samhällsjournalistiken, precis som under vänstervågen på 1960 och 70-talen. Idag sker det mera försåtligt, via sagans dramaturgi. Medierna utnyttjar stereotyper, polarisering och mer eller mindre dolda budskap. På så sätt gynnas extremerna i politiken och mitten hamnar i medieskugga. Det skriver Journalisten och författaren Ann-Marie Åsheden.
    Läs hela artikeln i Dagens Samhälle.

Debatt om kritisk mediekompetens

Det är dags att lägga in kritisk mediekompetens på schemat.
Det skriver Ann-Marie Åsheden i tidningen Skolvärlden. 
Läs hela artikeln i Skolvärlden.