33a

Så brukas och missbrukas statistik


Idag behöver alla informationskonsumenter kunna tolka och kritiskt bedöma information som tagits fram med hjälp av statistiska metoder.

Denna behändiga bok är en introduktion till det synsätt som behövs för att klara det.

Författaren går igenom statistikens grunder och riktar sedan strålkastarljuset mot de fula knepen och det omfattande missbruket av statistik. 

Boken avslutas med en enkel checklista.

Bibliotekstjänst:

"Inte en lärobok i statistik. Men den fungerar som en introduktion för den oinvigde och som en snabb genomgång för den insatte."

Köp boken

Adlibris...
Bokus...

Göran Nilsson är matematisk statistiker. Han har lång erfarenhet av statistiskt arbetate inom läkemedels- och diagnostikaindustrin, inom internationell standardisering samt som expert och rådgivare.