33a


Om fallgroparna längs maktens väg
- och hur du undviker dem

I denna bok sammanfattar maktforskaren Iréne Lind Nilsson sin syn på maktens väsen, medel och konsekvenser.  Egenmäktigt förfarande i maktutövning gagnar ingen, inte minst makthavaren själv. Hon pläderar insiktsfullt för att alla som söker makt ska fundera på sina drivkrafter, bakomliggande värderingar, attityder och beteenden.

Hennes budskap är att makthavare med självinsikt ökar sina chanser att skapa goda relationer och meningsfullhet i sin maktutövning. Dessutom undviker de att falla i de många fallgropar som brukar finnas på maktens vägar.

 


Iréne Lind Nilsson är fil.dr i pedagogik. Hon har tidigare varit utbildare och chef i kommunal förvaltning,
projektledare på IPF i Uppsala samt tjänstgjort som universitetslektor.

KÖP BOKEN

Från Adlibris
Från Bokus