33a


En bok som tar skoldebatten vidare.


På ytan handlar skolarbetet om kunskap, färdigheter och intellektuell utveckling. Men skolåren är också en viktig tid för elevernas personliga utveckling.
Skolan är en social arena – med hierarkier, konflikter och konkurrens.
I denna miljö ska elevernas självkänsla och uppfattning om det egna människovärdet växa fram.
Wojciech Roginski riktar i den här boken strålkastarljuset på skolans socioemotionella klimat. Han varnar för konsekvenser av den emotionella otryggheten som barn och ungdomar möter i skolan och skisserar en väg till möjlig förändring.


 

Bibliotekstjänst:

"En viktig och mycket läsvärd bok i denna tid när fler och fler unga mår psykiskt dåligt".
 

KÖP boken

Adlibris för 108 kr
Bokus för 102 kr

Wojciech Roginski är samtalsterapeut och kurator.