33aangeläget om smärta & smärtbehandling

I den här boken skriver narkosläkaren Basil Finer kunnigt och ömsint om många människors ständiga följeslagare i livet – smärtan. Han delar med sig av ett helt smärtläkarlivs erfarenhet av hypnosbehandlingar på en smärtklinik. Vi får råd om hur vi möter smärtpatienter, vilken grund hypnosterapi bör bygga på och hur den kan utföras.

Boken riktar sig till både smärtpatienter och sjukvårdspersonal.

Basil Finer är narkosöverläkare. i 24 år arbetade han på en tvärvetenskaplig smärtklinik vid Samariterhemmets sjukhus  i Uppsala. 

KÖP boken

Från Adlibris 
Från Bokus