33a

hur kommers och drama växer ihop
i journalistiken.

  • Den första boken som granskar medielogiken.
  • Ett glödhett debattinlägg om hur journalisterna systematiskt begränsar sitt synfält.
  • En berättelse om hur mediekommers och drama växte ihop.


Författare är Ann-Marie Åsheden – med bakgrund som journalist, bland annat på Dagens Nyheter. På senare tid har hon gjort sig känd som mediegranskare.
 

”Mitt ärende med denna bok är att problematisera dramatiseringen av nyhets- och samhällsjournalistiken. Vi vet idag mycket lite om denna dramatisering både i stort och i enskilda fall, och därmed även om medielogiken. Vi vet inte när den styr journalisterna, inte hur den förfalskar verkligheten, inte vad den utesluter.
  Vad vi vet är att medielogiken gör det allt svårare för journalistiken att leva upp till sin systemkritiska roll i demokratin: att ge medborgarna så sann och relevant information att de kan bilda sig välgrundade åsikter om förhållanden i samhället.
  Jag är rädd att medielogiken håller på att destruera den mäktiga journalistiken inifrån. Därför är det hög tid att genomskåda den. Jag är rädd att medielogiken håller på att destruera journalistiken inifrån. Det är hög tid att genomskåda den”.

(Ur inledningen till Genomskåda medielogiken)
 

om boken i DN:

”Åsheden beskriver hur många journalister började förmedla bilder av verkligheten ur de svagas, utsattas och förtrycktas perspektiv. Det var som att lägga en konstruerad mall ovanpå verkligheten. Genom hålen syntes bara utsatta delar av den”. Förvisso, konstaterar Åsheden, viktiga delar. Men till priset av att stora delar av verkligheten valdes bort.”

Hanne Kjöller i Dagens Nyheter den 11 maj

Läs hela Hanne Kjöllers ledarartikel
 

"Boken blir säkert ett självklart debattinlägg på våra journalistutbildningar."

Ted W. Lundström, BTJ-14113007
 

Köp Genomskåda medielogiken!
från Bokus
från Adlibris