33a

LÄR DIG GENOMSKÅDA PROPAGANDA

Myter, stereotyper, rättfärdigande och etikettering är några av propagandans instrument. Läs om dem och andra propagandatrick i den här högaktuella boken.

När propaganda bedrivs målmedvetet, uthålligt och effektivt sätter den vårt förnuft ur spel och förändrar oss på djupet. För demokratiska samhällen kan skicklig propaganda vara livshotande.

Den här boken hjälper dig att förstå det komplexa fenomenet propaganda och att genomskåda det. 
Detta är den tredje boken i Ann-Marie Åshedens serie om mediekompetens. De två tidigare är Genomskåda medielogiken! och Skruvat. Hur du undviker att bli lurad av dramatiserad journalistik.

Livsviktig bok

"Hon (Åsheden) hjälper oss att förstå det komplexa fenomenet propaganda och att genomskåda det, och just därför är den (boken) livsviktig nu. Inte minst är kapitlet om frågan som delade Sverige (flyktinginvandringen) nyttig läsning."
Andreas Henriksson i Göteborg-Posten.


bra introduktion.

"I denna skrift, där texten endast omfattar 33 sidor, gör Åsheden ett försök att analysera och bringa klarhet kring begreppet propaganda. Att sätta fokus på det ämnet är angeläget i vår tid".
Håkan Philipsson
BibliotekstjänstKÖP BOKEN

Adlibris
Bokus

Ann-Marie Åsheden är författare och bokförläggare