33a

"gudabenådad humor"

"Det som räddar Salivarovas text från att bli till en alltför
nedslående skildring om socialismens avigsidor och maktmissbruk, är hennes gudabenådade humor som får sitt uttryck i dråplig situationskomik och djup förståelse för den
mänskliga naturen. 
Rent berättartekniskt utgör novellen ett bra exempel
på hur en till synes trivial händelsekedja får dråpliga
konsekvenser, skildrat på ett koncist och medryckande sätt."
Docent Satu Gröndahl i förordet.

 

KÖP BOKEN

Hos Adlibris för 124 kr
Hos Bokus för 123 kr

Zdena Salivarová
har många strängar på
sin lyra. Hon har varit
sångerska, skådespelare,
översättare, författare och
förläggare. 1968 emigrerade
hon till Kanada,
varifrån hon och hennes
make Josef Škvorecký
drev ett exilförlag för
”förbjudna” författare. 

media om boken:

"Jag läser berättelsen med det lätt upprörda intresse och nöje som handlingen förtjänar. ----Kulturmannen åker dit. Mer tänker jag inte berätta."
Lena Köster i Uppsala Nya Tidning 2019-06-26